Heart Of Darkness Lemongrass Wit

SP094707
ABV
Styles
IBU
Size
4.8%
-
100,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

56,000 VND
64,000 VND
66,000 VND
60,000 VND
50,000 VND
66,000 VND
83,000 VND
49,000 VND
100,000 VND
46,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay