Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

337737eaa5a4c8c2f92a21f25e624738245cd8a2.jpg

Mua bia ngay

Hơn 100 loại bia khác nhau, có sẵn trong các gói 6, 12 và 24 hoặc riêng biệt. Được giao cho bạn, Ice Cold hoặc đến và ghé thăm Trải nghiệm tủ lạnh 2 ° C của chúng tôi.

Khám phá thiên đường bia

New arrivals

89,000 VND
89,000 VND
99,000 VND
89,000 VND
89,000 VND
89,000 VND
99,000 VND
99,000 VND
HOPRIZON
99,000 VND
HOPRIZON
99,000 VND

Most popular

Fuzzy Logic Brewing Co.
89,000 VND
Fuzzy Logic Brewing Co.
89,000 VND
Origins
89,000 VND
Rooster Beers
79,000 VND
HEART OF DARKNESS
89,000 VND
79,000 VND
HEART OF DARKNESS
89,000 VND
Steersman Brewery
79,000 VND
49,000 VND
HEART OF DARKNESS
79,000 VND

Bia Lạnh

trong 1 giờ

Trải nghiệm cái lạnh 2°C của Beer Fridge

Tìm đường đến

Nhưng bạn cần tự tìm nhà của bạn!

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay

Tin tức bia ngay vào hộp thư của bạn!

Cập nhật tất cả các loại bia mới. Đăng kí để nhận thư.

Please enable the javascript to submit this form