Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Rooster Blonde

Rooster Blonde is made for the heat of Saigon. One crisp sip cuts through the stress of a long day. Rooster Blonde is very clean and clear, with a hint of citrus from Citra hop. This is an ale with plenty of malt character - the perfect all day drink
SP000843
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Blonde Ale
18
330ml - Can
79,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

Overmorrow Brewing Company
89,000 VND
89,000 VND
HEART OF DARKNESS
89,000 VND
East West Brewing Co.
79,000 VND
Overmorrow Brewing Company
89,000 VND
FURBREW
99,000 VND
89,000 VND
FURBREW
79,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
East West Brewing Co.
69,000 VND
Steersman Brewery
89,000 VND
 

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay