Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Hanoi Saison

A strong, aromatic saison as a match to some of the more spicy and heavy Vietnamese food. Perfect for deep fried food, or just to get that long lasting taste of great beer
VCBBFU004
ABV
Styles
IBU
Size
8.9%
Saison
23
330ml - Can
79,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

89,000 VND
East West Brewing Co.
79,000 VND
FURBREW
99,000 VND
FURBREW
89,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
99,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
89,000 VND
MixTape Beverage Co.
89,000 VND
Overmorrow Brewing Company
89,000 VND
HEART OF DARKNESS
79,000 VND
Steersman Brewery
79,000 VND
 

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay