Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Belgo Cherry

The Belgo Cherry is brewed with special combination of malts are hops to enhance the natural taste of the cherry. This subtle blend combines a rounded cherry aroma with a fabulous taste.
SP000839
ABV
Styles
IBU
Size
3.5%
Cherry
10
330ml - Bottle
99,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

Fuzzy Logic Brewing Co.
79,000 VND
FURBREW
79,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Rooster Beers
89,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
89,000 VND
Rooster Beers
79,000 VND
HEART OF DARKNESS
89,000 VND
HEART OF DARKNESS
99,000 VND
89,000 VND
7 Bridges Brewing Co.
89,000 VND
East West Brewing Co.
79,000 VND
 

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay