Saigon Cider Original Apple

A medium cider from selected varieties of organic apples. Sparkling refreshment in the tropical heat.
SP000747
ABV
Styles
IBU
Size
4,9%
Cider
330ml - Bottle
69,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

60,000 VND
60,000 VND
83,000 VND
42,000 VND
42,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay