Your Cart
0
Your cart is empty.
0

Terms of use page

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thông tin điện tử Beerfridge.vn (“Trang Web”). Việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang Web phải tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định trong điều khoản sử dụng này (“Điều Khoản Sử Dụng”). Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật được kết nối khi truy cập vào Trang Web và được tham chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng không sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ dịch vụ nào.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP, DUYỆT, GỬI THÔNG TIN CHO, HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN TỪ MƯỜI TÁM TUỔI TRỞ LÊN. NẾU BẠN DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI DÙNG

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Trang Web, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản (“Tài Khoản Người Dùng”). Nếu Trang Web yêu cầu bạn tạo một Tài Khoản Người Dùng, bạn không được sử dụng Tài Khoản Người Dùng của người dùng khác. Tất cả nội dung do bạn đăng tải thông qua Tài Khoản Người Dùng phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Bạn không được sử dụng một địa chỉ thư điện tử để giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong khi tạo lập, truy cập hoặc sử dụng Tài Khoản Người Dùng của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Tài Khoản Người Dùng của chính bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới hoặc thông qua Tài Khoản Người Dùng của bạn.

LIÊN LẠC TRỰC TUYẾN

Bằng việc truy cập, sử dụng, nhập, duyệt web, gửi thông tin đến hoặc sử dụng Trang Web này, bạn đã đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi thông qua phương tiện điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thư điện tử, tin nhắn qua điện thoại (SMS), thông báo hiện trong ứng dụng, hoặc thông báo và tin nhắn trên Trang Web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các phương thức liên lạc nêu trên và các hình thức kết nối khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật rằng các phương thức đó đã được thực hiện bằng văn bản.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các văn bản, nội dung và các tài liệu trên Trang Web, bất kỳ tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, ký tự, tên thương mại, đồ họa, thiết kế, bản quyền, hình thức thương mại, hoặc tài sản trí tuệ khác xuất hiện trên Trang Web, và các cách thức tổ chức, biên soạn, nhìn và cảm nhận, hình ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật, video, âm nhạc, phần mềm và các nội dung khác trên Trang Web (“Nội Dung”), ngoại trừ do bất kỳ người dùng hoặc tổ chức/ cá nhân nào đăng tải lên Trang Web, thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Beerfridge.vn hoặc một bên thứ ba (sau đây gọi là “Chủ Sở Hữu”) và đã được đăng ký bảo hộ về các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Bạn được phép sử dụng Nội Dung và/hoặc bất kỳ dịch vụ và các sản phẩm nào trên Trang Web cho các mục đích hợp pháp theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này; bất kỳ việc sử dụng khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ Sở Hữu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ Nội Dung nào đều bị nghiêm cấm. Trang Web chỉ cho phép bạn quyền sử dụng và truy cập Trang Web một cách có giới hạn, quyền này có thể bị Beerfridge.vn hoặc Chủ Sở Hữu hủy bỏ và bạn không thể chuyển nhượng, nhưng bạn không được:
a) sao chép, truyền tải lại, sửa đổi, phổ biến, trưng bày, trình diễn, tái sử dụng, đăng tải lại, phát sóng, lưu hành, hoặc phân phối các Nội Dung, hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh tất cả hoặc một phần Nội Dung,
b) sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, hoặc tên thương hiệu trong các thẻ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử (meta-tags), từ khóa, tin nhắn và/hoặc đoạn văn bản ẩn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Beerfridge.vn và/hoặc Chủ Sở Hữu,
c) tạo ra sản phẩm phái sinh từ Nội Dung hoặc khai thác cho mục đích thương mại đối với Nội Dung, dù là toàn bộ hay một phần, theo bất kỳ cách nào,
d) sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu nào để thu thập hoặc trích xuất bất kỳ dữ liệu bao gồm cả Nội Dung, và
e) sử dụng Trang Web, Nội Dung, và/hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bằng bất kỳ cách nào có thể gây hiểu nhầm là tuyên bố được đưa ra thay mặt cho Beerfridge.vn và/hoặc Chủ Sở Hữu, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được nhắc đến trong đó.

Beerfridge.vn và/hoặc Chủ Sở Hữu sẽ bảo lưu tất cả quyền hợp pháp khác. Bạn sẽ không thay đổi, loại bỏ hoặc cản trở bất kỳ thông báo về bản quyền, dấu đóng điện tử, dấu hiệu bản quyền hoặc bất kỳ thông báo khác được nhắc đến trong Nội Dung. Trừ khi có quy định rõ ràng trong Điều Khoản Sử Dụng này, không có nội dung nào trên Trang Web được hiểu rằng bạn được Beerfridge.vn và/hoặc Chủ Sở Hữu trao quyền/ cho phép/ cấp phép để sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, cho dù gián tiếp hoặc ngụ ý hoặc bằng cách khác. Bất kể các quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng trái với quy định này, Beerfridge.vn có thể rút lại bất kỳ quyền nào được đề cập trên đây và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web, hoặc truy cập bất kỳ phần nào, bao gồm cả việc ngăn chặn các địa chỉ IP của bạn, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Quyền sử dụng bị chấm dứt ngay khi bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sự Dụng hoặc vào ngày mà Trang Web chấm dứt cung cấp các dịch vụ. Beerfridge.vn có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm khi Beerfridge.vn tin một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi, tùy theo quyết định của mình, có thể sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn rằng bạn đã bị đình chỉ thông qua địa chỉ thư điện tử liên kết với Tài Khoản Người Dùng của bạn hoặc vào lần tiếp theo khi bạn truy cập vào Tài Khoản Người Dùng của mình. Sau khi bị chấm dứt, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Trang Web này. Việc chấm dứt quyền sử dụng này sẽ không hạn chế quyền hoặc các biện pháp khác mà Beerfridge.vn và/hoặc Chủ Sở Hữu có được theo quy định của pháp luật.

MẠNG XÃ HỘI VÀ LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA

Tùy từng thời điểm, Trang Web có thể bao gồm các tính năng và chức năng cho phép bạn tương tác với các trang thông tin điện tử khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (“Trang Liên Kết”), bao gồm cả các trang mạng xã hội khác nhau (“Trang Mạng Xã Hội”). Trang Web cung cấp các tính năng, chức năng và các liên kết này cho bạn chỉ như là một tiện ích và không phải là sự ủng hộ hay hỗ trợ bất kỳ Trang Liên Kết hoặc Trang Mạng Xã Hội nào. Trang Web không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung và thông tin nào được truyền tải trên bất kỳ Trang Liên Kết hoặc Trang Mạng Xã Hội nào hoặc các điều khoản sử dụng và bảo mật của các trang đó. Bạn nên đọc kỹ các chính sách của bất kỳ trang thông tin điện tử nào mà bạn truy cập. Ngoài ra, trong trường hợp bạn sử dụng bất kỳ Trang Mạng Xã Hội để bình luận về Trang Web hoặc bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ luôn công bố rõ ràng và dễ thấy bất kỳ mối liên kết nào mà bạn có với Trang Web/ dịch vụ trên Trang Web/ Chủ Sở Hữu (nếu có) hoặc bất kỳ quyền lợi nào bạn có thể nhận được từ bình luận của bạn (nếu có). Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn không được phép thực hiện bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang Web hoặc sản phẩm của Trang Web trên bất kỳ Trang Mạng Xã Hội nào bất kể bất kỳ kết nối nào mà bạn có với Trang Web hoặc việc bạn nhận các lợi ích từ việc bình luận trên Trang Mạng Xã Hội đó. NẾU BẠN BÌNH LUẬN VỀ TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRÊN BẤT KỲ TRANG MẠNG XÃ HỘI NÀO MÀ VI PHẠM NHỮNG CHÍNH SÁCH NÀY, BẠN LÀ NGƯỜI VI PHẠM DUY NHẤT VÀ PHẢI CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM THEO ĐÓ.

GỬI THÔNG TIN

Nếu bạn đăng tải nội dung hoặc gửi tài liệu, và trừ khi chúng tôi quy định khác, bạn theo đó đồng ý cấp cho Trang Web, một cách không độc quyền, miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và đầy đủ, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biểu diễn, dịch thuật, phái sinh, phân phối, và hiển thị nội dung hoặc hình ảnh/ thông tin/ dữ liệu/ tài liệu đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng đồng ý cho phép Trang Web và đối tác được quyền sử dụng tên mà bạn đã sử dụng khi đăng tải, nếu được chọn. Một cách không giới hạn, Trang Web sẽ độc quyền sở hữu và bạn không thể hủy bỏ việc ủy quyền cho Trang Web, tất cả các quyền tồn tại được biết đến hoặc sau này và bất kỳ ý tưởng và/hoặc gợi ý mà bạn có thể đăng lên, và Trang Web sẽ được quyền sử dụng không hạn chế ý tưởng đó cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc phi thương mại, mà không cần có bất kỳ hình thức đền bù cho bạn.

HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG

Ngoài liên kết đến các mạng xã hội, Trang Web có thể bao gồm các bản tin, nhật ký trực tuyến (blog), phòng thảo luận trực tuyến (chat room), phần bình luận, và các diễn đàn mở khác cho phép bạn đăng thông tin, cung cấp phản hồi và ý kiến, hoặc tương tác với người dùng khác, thông qua đăng tin hoặc tương tác trong thời gian thực (cùng với các phần liên quan khác của các Trang Mạng Xã Hội, gọi chung là “Diễn Đàn Cộng Đồng”).
Nếu Trang Web có bao gồm bất kỳ Diễn Đàn Cộng Đồng nào, bạn phải tuân thủ các quy định và các nghĩa vụ sau:

 • Bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến nội dung mà bạn đăng tải; nội dung đăng tải là đúng và chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung mà bạn cung cấp không vi phạm Điều Khoản Sử Dụng và không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ), và rằng bạn sẽ bồi thường cho Chủ Sở Hữu hoặc bên có liên quan đối với các khiếu nại phát sinh từ nội dung mà bạn cung cấp/ đăng tải. Bạn cũng đồng ý và xác nhận rằng Trang Web không thể kiểm soát và đảm bảo rằng các nội dung mà bạn đăng tải là không có bất kỳ vi phạm nào đối với bên thứ ba. Do đó, bạn sẽ phải tuân thủ quy định này như một ưu tiên hàng đầu khi đăng tải bất kỳ nội dung nào lên Diễn Đàn Cộng Đồng.
 • Bạn xác nhận rằng Trang Web không chịu trách nhiệm chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ thông tin có sẵn nào trên Diễn Đàn Cộng Đồng hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn giữa những người đăng nội dung và cũng không có trách nhiệm với bạn cho bất kỳ nội dung nào được đăng trên Diễn Đàn Cộng Đồng.
 • Bạn xác nhận rằng bất kỳ ý kiến, tuyên bố, giới thiệu, chào hàng, tư vấn hoặc các thông tin khác được trình bày hoặc phổ biến trên các Diễn Đàn Cộng Đồng thuộc về tác giả tương ứng, là những người hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Trang Web có quyền, trong quyền hạn của chúng tôi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin/ hình ảnh/ dữ liệu/ tài liệu nào được gửi hoặc đăng tải trên Diễn Đàn Cộng Đồng.
 • Bằng việc sử dụng Trang Web này, bạn sẽ: (a) cho phép Trang Web lưu trữ bất kỳ ý kiến, hình ảnh hoặc nội dung khác mà bạn gửi (“Nội Dung Được Gửi”) trên các máy chủ và hệ thống của chúng tôi theo hướng dẫn của bạn, nếu có thể, (b) cấp cho Trang Web quyền không giới hạn, vĩnh viễn, miễn phí, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng và không hủy ngang, để sử dụng, chỉnh sửa hoặc thay đổi Nội Dung Được Gửi với bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo thành Nội Dung cho mục đích thương mại. Ngoài ra, vì thông tin trên Trang Web này là công khai và có thể truy cập bởi bất kỳ người dùng nào, bạn xác nhận rằng bạn không có bất kỳ yêu cầu nào cho sự bảo mật khác liên quan đến Nội Dung mà bạn đã gửi, đăng tải, ngoại trừ sự bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Bạn tuyệt đối bị cấm gửi hoặc đăng tải các nội dung sau đây (“Nội Dung Cấm”):
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi khuyến khích việc sử dụng các đồ uống có cồn khi lái xe hoặc sử dụng đồ uống có cồn không có trách nhiệm, bôi nhọ các sản phẩm cạnh tranh, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, phân biệt chủng tộc, khơi gợi, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, lạm dụng, khiêu khích, gian lận hoặc gây khó chịu;
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn cho việc phạm tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, hoặc gây ra trách nhiệm hoặc vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu mô tả hành vi ấu dâm, hành vi sử dụng bạo lực, sử dụng ma túy;
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi có thể vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc thể hiện sai quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Chương trình khuyến mại, vận động chính trị, quảng cáo hoặc lôi kéo không được yêu cầu;
 • Thông tin riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số thẻ bảo hiểm xã hội và số thẻ tín dụng;
 • Virus máy tính, phần mềm gián điệp, chương trình phần mềm độc hại được ngụy trang một cách lành tính (Trojan) hoặc bất kỳ tập tin độc hại, gây rối hoặc phá hoại khác;
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư, hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc bị phản đối, liên quan đến chính trị, chào mời thương mại, thư dây chuyền, thư hàng loạt, hoặc bất kỳ hình thức “spam” hoặc thư điện tử/ tin nhắn không mong muốn; hoặc
 • Bất kỳ Nội Dung Được Gửi mà chúng tôi quyết định là không phù hợp hoặc bị phản đối hoặc có hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc hưởng quyền lợi từ Trang Web, hoặc có thể khiến Chủ Sở Hữu hoặc công ty liên kết của Chủ Sở Hữu hoặc người sử dụng chịu bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

CHO PHÉP CÁC ỨNG DỤNG

Khi bạn sử dụng các ứng dụng liên quan đến Trang Web, bạn có thể cấp quyền nhất định cho chúng tôi thông qua thiết bị của bạn. Hầu hết các thiết bị điện thoại di động sẽ cung cấp cho bạn thông tin về sự cấp quyền này.

CHỨC NĂNG LƯU TRỮ GIỚI HẠN

Kể cả khi Trang Web này bao gồm các tính năng và chức năng mà cho phép bạn đăng tải Nội Dung Được Gửi đến các dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi, Trang Web này không phải và cũng không có chức năng như một kho lưu trữ không giới hạn dung lượng và vô thời hạn. Chúng tôi chỉ lưu trữ các thông tin/ dữ liệu/ tài liệu mà bạn cung cấp trong một khoảng thời gian theo đúng yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho sự mất mát, hư hỏng hoặc hủy bỏ liên quan đến Nội Dung Được Gửi của bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm với việc duy trì bản sao lưu trữ và sao lưu độc lập của bất kỳ Nội Dung Được Gửi nào.

LUẬT PHÁP ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn đã đồng ý và ghi nhận rằng Trang Web được đăng ký tại Việt Nam. Nếu bạn đang cố gắng truy cập vào Trang Web từ một địa điểm địa lý trong Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ khu vực nào khác có pháp luật hoặc các quy định về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khác với pháp luật của Việt Nam, xin vui lòng lưu ý rằng thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang Web này, tuân theo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật và pháp luật Việt Nam, bạn đang truyền tải thông tin cá nhân của bạn tới Việt Nam và bạn đồng ý với: (a) việc chuyển giao này; và (b) việc áp dụng pháp luật của Việt Nam đối với bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Bảo Mật và/hoặc việc sử dụng Trang Web của bạn.
Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật và/hoặc các chính sách có liên quan đến việc sử dụng Trang Web, các bên sẽ cùng giải quyết tranh chấp đó trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi. Nếu các bên không thể tự giải quyết tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp phát sinh, một trong các bên sẽ có yêu cầu Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, bên cạnh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) giải quyết theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Các bên đồng ý rằng hội đồng trọng tài sẽ gồm 1 trọng tài viên duy nhất do Chủ Sở Hữu chỉ định. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM

Không giới hạn các quy định khác của Điều Khoản Sử Dụng, Nội Dung bao gồm các phần mềm, dịch vụ nêu tại hoặc được cung cấp thông qua Trang Web và tất cả các tính năng khác của Trang Web sẽ được cung cấp sẵn đến bạn mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào liên quan đến Trang Web và/hoặc bất kỳ Nội Dung nào, dù được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn cho một mục đích cụ thể, mục đích thương mại, vì một lợi ích nào đó. Không có bất kỳ thông tin nào, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, mà bạn thu thập được thông qua Trang Web, các nhân viên, đại lý, nhà cung cấp của Trang Web hoặc bất kỳ bên nào khác sẽ cấu thành một cam kết hoặc đảm bảo của chúng tôi ngoài nội dung đã nêu rõ trong phần “Từ Bỏ Trách Nhiệm” này.
Trang Web không đảm bảo nào rằng Trang Web sẽ không bị gián đoạn, an toàn tuyệt đối hoặc không có lỗi hoặc sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của bạn, hoặc các phần của Trang Web và Nội Dung, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, là đúng, chính xác, hoặc đáng tin cậy. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ phần nào của Trang Web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Trang Web không bảo đảm rằng các dịch vụ được chào hàng thông qua Trang Web, bất kỳ thông tin, nội dung, tài liệu, các sản phẩm bao gồm phần mềm hoặc dịch vụ theo chào hàng đó hoặc có sẵn thông qua Trang Web và việc tương tác điện tử có liên quan không có virus hoặc các thành phần gây hại khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn tự chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh khi truy cập và sử dụng Trang Web. Không bên nào kể cả Chủ Sở Hữu hoặc các bên liên kết, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, đại lý hoặc người đại diện khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc mất dữ liệu, ảnh hưởng đến thu nhập, lợi nhuận hoặc uy tín, mất mát hoặc hư hỏng tài sản và yêu cầu của các bên thứ ba phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc từ việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc phát sinh từ bất kỳ hành động nào để tương tác với bất kỳ Nội Dung nào có sẵn trên Trang Web hoặc đã được cung cấp cho bạn. Giới hạn nêu trên sẽ được áp dụng ngay cả khi bạn đã được tư vấn về khả năng xảy ra thiệt hại.
Nếu bạn không hài lòng với Trang Web hoặc Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật, bạn nên dừng việc sử dụng Trang Web và dịch vụ. Bạn cam kết không gây phương hại cho Chủ Sở Hữu và các công ty liên kết liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web. Nếu bất kỳ phần nào của việc giới hạn trách nhiệm này là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do nào mà gây thiệt hại cho bạn, trách nhiệm và mức bồi thường của Chủ Sở Hữu và các công ty liên kết sẽ không vượt quá hai triệu đồng (2.000.000 VNĐ). Lưu ý rằng Trang Web không thể hoạt động bình thường và trao cho bạn quyền truy cập và sử dụng mà không có các giới hạn này và bạn đồng ý các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.
KHÔNG ĐỊNH KHUNG (FRAMING); LIÊN KẾT (LINKS); CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Định khung, liên kết hoặc các phương pháp khác kết nối đến Trang Web sẽ bị cấm nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.

NĂNG LỰC ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN

Bạn khẳng định rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực để thực hiện và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng, điều kiện, nghĩa vụ, cam kết, cam đoan và bảo đảm được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng.

CHÚ Ý

Tùy từng thời điểm, Trang Web có thể sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng này. Để giúp bạn cập nhật bất kỳ thay đổi nào theo đó, Trang Web có thể xác định ngày mà Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi ở trên đầu của trang và/ hoặc thông báo một cách dễ nhận thấy về sự thay đổi đó. Việc bạn sử dụng Trang Web sau khi bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi được đăng lên sẽ được xem là chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên định kỳ kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Nếu Trang Web có các thay đổi về Điều Khoản Sử Dụng dẫn đến việc thay đổi đáng kể những hạn chế của Trang Web về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, Trang Web sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành trước khi tiến hành các thay đổi đó, đặc biệt là thay đổi về điều khoản liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này bất kỳ lúc nào, bạn nên ngừng sử dụng Trang Web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sẽ là một căn cứ thể hiện rằng bạn chấp nhận với Điều Khoản Sử Dụng.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Việc Trang Web không áp dụng bất kỳ các quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là một sự từ bỏ đối với quy định đó hoặc từ bỏ quyền để thực hiện quy định đó. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị xác định là vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo pháp luật hiện hành thì phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực và Chủ Sở Hữu sẽ nhanh chóng thay thế bởi một quy định hợp lệ và có thể thực hiện với nội dung gần nhất với những điều khoản cũ. Một phiên bản in của Điều Khoản Sử Dụng và của bất kỳ thông báo đưa ra theo đó dưới dạng điện tử sẽ được các bên chấp nhận là bản được cập nhật gần nhất và có hiệu lực thay cho tất cả các bản trước đó.