Hoegaarden Rosee

Hoegaarden Rosee has a high creamy lasting pink head. Hazy red body. Distinct raspberries aroma. Nice acidicy with a good deal of carbonation. Fresh thirst killer.
BBBHO002
ABV
Styles
IBU
Size
4.5%
Wheat Ale
250ml -
23,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Beer Fridge - Thao Dien