Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

Saigon Cider

Sài Gòn Cider, kết hợp thị hiếu của Việt Nam với rượu táo chính hãng của Anh từ năm 2013.

Không thêm đường, hương vị hoặc chất làm ngọt nhân tạo. Ciders ngon làm bằng táo hữu cơ