Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Heart Of Cans

Heart Of Darkness là một trong những brewers lớn nhất Việt Nam. Nếu bạn đã quá quen với bia của họ thì bạn chắc hẳn biết đến 2 loại bia kinh điển: Dream Alone and Kurtz’s Insane IPA

Đây là một ngày may mắn dành cho các tín đồ bia! Chúng tôi đã chọn ra 2 dòng bia kinh điển cùng dòng bia mới nhất cả HOD - BiA, vào HOD 6 pack.

HOD 6 pack bao gồm:

• 2 x BiA
• 2 x Kurtz’s Insane IPA
• 2 x Dream Alone

Thưởng thức ngay chất riêng của Bia Thủ Công Việt Nam. Bạn có dám DẤN THÂN vào bóng tối?

HN10BUN0010
ABV
Styles
IBU
Size
Can (330ml)
299,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

Pasteur Street Brewing Co.
440,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
880,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
408,000 VND
482,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
322,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
450,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
1,760,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
420,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác