Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Chúng tôi là Chris từ nhà nấu bia Overmorrow và Thomas từ nhà nấu bia Furbrew. Chúng tôi là những người nấu bia thuộc cộng đồng LGBT+ tại Hà Nội. Chúng tôi muốn đánh dấu tháng tự hào với gói bia tuyệt vời này, và mang đến cho bạn cơ hội ủng hộ cho cộng đồng LGBT+ tại Hà Nội. 

20% doanh thu từ Lốc Bia Cầu Vồng sẽ dành cho Hanoi Queer, một tổ chức cộng đồng hoạt động vì một thành phố bình đẳng và an toàn cho những người Queer ở Hà Nội. 100% các khoản đóng góp thêm đều dành cho mục đích chính đáng.

Gói bia Cầu Vồng

Chào mừng tháng tự hào cùng với 2 nhà nấu bia từ Overmorrow và Furbrew. Gói bia đặc biệt này dành tặng và ủng hộ cho cộng đồng LGBT+ tại Hà Nội.

HN10BUN0009

Có, Tôi đồng ý ủng hộ (100% quỹ quyên góp được dùng để hỗ trợ Tổ chức Hà Nội Queer)

ABV
Styles
IBU
Size
Bottle (330ml)
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
This product is no longer being sold, but please do find an alternative on our site.
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

HEART OF DARKNESS
915,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
457,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
1,760,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
880,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
440,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
322,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
299,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Rooster Beers
1,152,000 VND
FURBREW
-33%
408,000 VND
275,000 VND
Product Price You Saved 133,000 VND