Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

Nhà sản xuất

FURBREW

FURBREW là nhãn bia craft độc lập đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam; đi vào hoạt động từ đầu năm 2016. FURBREW BEER là thương hiệu của Công ty Perfect 100, được điều hành bới ông Phan Thành Trung (CEO) và cộng sự ông Thomas Bilgram.

Trong những năm đầu, FURBREW được nấu tại The 100 Beer Garden, quận Tây Hồ. Họ phát triển từ nhà máy nhỏ tại đó, và chuyển đến Quang Minh, Lo 46, nơi họ đã lắp đặt nhà máy bia với công suất lên đến 10.000 lít bia.

60,000 VND
75,000 VND
New
67,000 VND
75,000 VND
75,000 VND
75,000 VND