Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

Brewers

FURBREW

Thương hiệu FURBREW là nhãn bia craft độc lập đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam - đi vào hoạt động từ đầu năm 2016. FURBREW BEER là thương hiệu của công ty The Perfect 100 do ông Phan Thanh Trung (CEO) và đối tác kinh doanh của ông, ông Thomas Bilgram điều hành từ năm 2016.

Trong những năm đầu, FURBREW được nấu tại The 100 Beer Garden, quận Tây Hồ. Họ phát triển từ nhà máy bia nhỏ và chuyển đến lô 46 khu công nghiệp Quang Minh, nơi họ đã đặt một nhà máy bia 1000 lít và để sản xuất, 10.000 lít trong khả năng lên men.

 

68,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
1,125,000 VND
61,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
50,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
108,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
68,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
New
68,000 VND
New
120,000 VND
68,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác