Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Lemongrass

Our Kombucha is made with all Vietnamese ingredients. It contains all natural products and no artificial flavors, color or preservatives. Ingredients: Green tea, cane sugar, kombucha culture, lemongrass
HN01SM002
ABV
Styles
IBU
Size
-
55,000 VND
 
 
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

55,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
55,000 VND
55,000 VND
55,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
55,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay