Giỏ hàng
Giỏ hàng rỗng
0

 

Tiger

Tiger là một loại bia yêu thích của khu vực: đậm đà một cách nhẹ nhàng, lager phong cách Mỹ ủ tại địa phương. Một ly bia tốt cho một ngày nóng

IBCTI001
ABV
Styles
IBU
Size
Taste
5%
Lager
10
Can (330ml)
23,000 VND
 
Mua 24 chai với giá 368,000 VND
 
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien
Số lượng:
 
 
Thêm vào giỏ
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

333
333
20,000 VND
Thêm vào giỏ
Heineken
25,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Heineken 0.0
27,000 VND
Thêm vào giỏ
Amstel
23,000 VND
Thêm vào giỏ
Heineken Silver
30,000 VND
Thêm vào giỏ
Grolsch
60,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Sagota Lager
New
30,000 VND
Thêm vào giỏ
Peroni
83,000 VND
Thêm vào giỏ
Heineken
30,000 VND
Thêm vào giỏ
Saigon Export
30,000 VND
Thêm vào giỏ
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay