Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Heineken

Heineken là bia lager ban đầu rõ ràng. Người Hà Lan vẫn nói, Heerlijk, người trợ giúp, Heineken.

IBCHE001
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Lager
23
Can (330ml)
25,000 VND
 
Mua 24 chai với giá 450,000 VND
 
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

30,000 VND
21,000 VND
23,000 VND
83,000 VND
20,000 VND
25,000 VND
50,000 VND
Yes
30,000 VND
Yes
30,000 VND
23,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay