Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Amstel

Bia Amstel vàng, cổ điển của chúng tôi, với vị đắng rất đặc trưng và nhẹ, qua nhiều năm đã trở nên nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới của đất nước bản địa.

IBBAM001
ABV
Styles
IBU
Size
Pilsner
12
Bottle (330ml)
23,000 VND
 
Mua 24 chai với giá 497,000 VND
 
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

50,000 VND
Yes
30,000 VND
Yes
30,000 VND
27,000 VND
333
20,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
21,000 VND
30,000 VND
60,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
83,000 VND
30,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay