Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

OVERMORROW Leann on Mía

Leann on Mía is a classic 80-shilling “Export” Ale with
caramelized local sugarcane to bring out natural toffee
flavors. Low in alcohol content but high in crisp and
refreshing flavor.
SP000989
ABV
Styles
IBU
Size
4.3%
Ale
15
330ml - Bottle
89,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

FURBREW
79,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
99,000 VND
HOPRIZON
99,000 VND
89,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
79,000 VND
Fuzzy Logic Brewing Co.
79,000 VND
Mekong Brewing Co.
99,000 VND
Rooster Beers
79,000 VND
89,000 VND
Steersman Brewery
89,000 VND
 

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay