Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Watermelon Gose

Gose, the salty beer. Here fermented with a mix of soured beer and watermelon. A hint of something musky, but a great depth to the sourness. Food: Classic salads, anything with vinegar, or simply as it, with a salty snack.
SG012345
ABV
Styles
IBU
Size
4.2%
Gose
9.3
330ml - Bottle
75,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

14 Tribesmen
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
66,000 VND
FURBREW
66,000 VND
FURBREW
66,000 VND
HEART OF DARKNESS
48,000 VND
B'ROSS
53,000 VND
Belgo
68,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Overmorrow Brewing Company
85,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
110,000 VND
FURBREW
40,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay