Rooster IPA

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm bia dễ uống. Đối với IPA, đây là một thách thức. Chúng tôi bắt đầu với những bông hoa bia thân thiện nhất được tìm thấy. Mosaic là bước nhảy của chúng tôi. Amarillo và hoa bia Citra là bạn đồng hành của nó. Sự pha trộn dễ dàng này tạo ra loại nước IPA dễ uống nhất xung quanh thị trấn.

SP000903
ABV
Styles
IBU
Size
6.5%
IPA
45
330ml - Can
56,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

HOPRIZON
68,000 VND
FURBREW
68,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
MixTape Beverage Co.
83,000 VND
HEART OF DARKNESS
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
50,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Rooster Beers
49,000 VND
MixTape Beverage Co.
83,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
66,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
69,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
New
68,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay