Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Rooster Blonde

Rooster Blonde được làm ra với mục đích làm dịu đi cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Thưởng thức một ngụm mát lạnh cho một ngày dài mệt mỏi.  Sự hoà quyện giữa vị cam quýt và Citra hop, Rooster Blonde là sự lựa chọn tốt cho một ngày của bạn.

SP000843
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Blonde Ale
18
Can (330ml)
43,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

Winking Seal Beer Co.
74,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
45,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
80,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
TÊ TÊ BREWING
75,000 VND
HEART OF DARKNESS
New
55,000 VND
TÊ TÊ BREWING
New
55,000 VND
TÊ TÊ BREWING
New
75,000 VND
New
449,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
56,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
TÊ TÊ BREWING
New
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay