Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Hanoi Saison

Made the traditional way. Just ferment in the shadow, not temperatue control and add some spices, orange zest and some cloves to match it.
HN02FUR0009
ABV
Styles
IBU
Size
8.9%
Saison
23
Can
75,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

HOPRIZON
New
78,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
14 Tribesmen
75,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Overmorrow Brewing Company
73,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
80,000 VND
Belgo
65,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
7 Bridges Brewing Co.
59,000 VND
Belgo
58,000 VND
East West Brewing Co.
486,000 VND