Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Lime Leaf Wheat

A classical wheat beer, in a local version. The sweetish, almost candy like, aromas occuring in the wheat beer, plays with all the scents from lime leaves.
HN02FUR0008
ABV
Styles
IBU
Size
5.3%
Wheat Ale
9
Can
75,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

33,000 VND
East West Brewing Co.
66,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
68,000 VND
FURBREW
85,000 VND
FURBREW
67,000 VND
Belgo
58,000 VND
FURBREW
60,000 VND
Belgo
75,000 VND
14 Tribesmen
75,000 VND
HEART OF DARKNESS
55,000 VND