Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Lemon Grass Wheat

A classical wheat beer, in a local version. The sweetish, almost candylike, aromas occuring in the wheat beer, play with all the scents from lemon grass and lime zest. Great with seafood and greens.
HN02FUR0004
ABV
Styles
IBU
Size
5.3
Wheat Ale
9
Can
67,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

7 Bridges Brewing Co.
75,000 VND
Belgo
90,000 VND
Thơm
80,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
80,000 VND
FURBREW
85,000 VND
33,000 VND
Belgo
75,000 VND
East West Brewing Co.
449,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Fuzzy Logic Brewing Co.
83,000 VND