Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

14 TRIBESMEN - Red Ale

Roasted caramel malts blended with Centennial and Crystal hops, give the distinctive deep reddish colour, rich malty sweetness and smooth finish that make our ale unmistakably Irish
HN01TRI0002
ABV
Styles
IBU
Size
6%
Red Ale
Bottle
75,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

FURBREW
75,000 VND
Fuzzy Logic Brewing Co.
66,000 VND
HEART OF DARKNESS
55,000 VND
FURBREW
60,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
112,000 VND
Origins
New
82,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Thơm
80,000 VND
7 Bridges Brewing Co.
69,000 VND
HEART OF DARKNESS
40,000 VND
FURBREW
60,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay

Với mỗi đơn hàng có bia chai

Nhận mở nắp bia miễn phí