Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Coffee Beer

Made as a co-brew by Ta Cà phê and FURBREW with the finest malts, hops, yeast and cold extracted special roasted Vietnamese Arabica Culi/Peaberry beans, grown at 1300m in Đam Rông.
HN01FUR0003
ABV
Styles
IBU
Size
4,5%
Coffee Ale
15
85,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

FURBREW
65,000 VND
TÊ TÊ BREWING
63,000 VND
Belgo
75,000 VND
LAC Brewing Co.
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
East West Brewing Co.
73,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Fuzzy Logic Brewing Co.
66,000 VND
33,000 VND
FURBREW
72,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
TÊ TÊ BREWING
63,000 VND