Giỏ hàng
Giỏ hàng rỗng
0

 

Furbrew Othello

Một lager tối rất dễ uống. Một chút khô từ mạch nha tối, phù hợp với lager hoàn hảo này. Có chỉ vì bạn cần một ly bia, hoặc thử nó với thức ăn rang nhẹ.

SP000792
ABV
Styles
IBU
Size
Taste
5.5
Dark Lager
25
bottle (330ml)
80,000 VND
 
 
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien
Số lượng:
 
 
Thêm vào giỏ
Beer Fridge - Phu Quoc
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

EAST WEST Pacific Pilsner Box
New
420,000 VND
Thêm vào giỏ
Black Cats Brewery
BLACK CATS Mango Ne-IPA
New
48,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
Furbrew Tây
80,000 VND
Thêm vào giỏ
Pasteur Street Brewing Co.
PASTEUR Jasmine IPA Bottle
80,000 VND
Thêm vào giỏ
Furbrew Coffee Beer
61,000 VND
Thêm vào giỏ
EAST WEST Far East IPA Box
New
504,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
HEART OF DARKNESS Kurtz’s Insane IPA
73,000 VND
Thêm vào giỏ
HEART OF DARKNESS
HEART OF DARKNESS Conquistador
65,000 VND
Thêm vào giỏ
HEART OF DARKNESS
HEART OF DARKNESS Marlow
New
80,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
PASTEUR Pale Ale
80,000 VND
Thêm vào giỏ
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay