Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Furbrew Othello

Một lager tối rất dễ uống. Một chút khô từ mạch nha tối, phù hợp với lager hoàn hảo này. Có chỉ vì bạn cần một ly bia, hoặc thử nó với thức ăn rang nhẹ.

SP000792
ABV
Styles
IBU
Size
5.5
Dark Lager
25
330ml - bottle
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
This product is no longer being sold, but please do find an alternative on our site.
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

Overmorrow Brewing Company
73,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
East West Brewing Co.
450,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
72,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Rooster Beers
64,000 VND
LAC Brewing Co.
88,000 VND
bẮC
77,000 VND
Belgo
75,000 VND
7 Bridges Brewing Co.
75,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
69,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay