Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Furbrew Hanoi Saison

Làm theo cách truyền thống. Chỉ cần lên men trong bóng tối, không kiểm soát nhiệt độ và thêm một số gia vị, vỏ cam và một số đinh hương để phù hợp với nó.

VCBBFU004
ABV
Styles
IBU
Size
8.9%
Saison
23
Bottle (330ml)
75,000 VND
 
Mua 24 chai với giá 1,841,000 VND
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

7 Bridges Brewing Co.
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
New
67,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
New
449,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
HEART OF DARKNESS
75,000 VND
25,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
75,000 VND
Winking Seal Beer Co.
66,000 VND
HOPRIZON
New
78,000 VND
23,000 VND
TÊ TÊ BREWING
New
75,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay