Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

New
 

EAST WEST Far East IPA Box

Far East I.P.A là một indian Pale Ale được nạp với mạch nha, hoa bia và men từ khắp nơi trên thế giới, mang đến một mùi thơm tuyệt vời giữa Thái Bình Dương.

SP000801
ABV
Styles
IBU
Size
6,7%
IPA
54
Box (330ml)
539,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

TÊ TÊ BREWING
New
85,000 VND
56,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Pasteur Street Brewing Co.
80,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
75,000 VND
New
92,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Winking Seal Beer Co.
66,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Winking Seal Beer Co.
66,000 VND
New
34,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Winking Seal Beer Co.
74,000 VND
Belgo
75,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay