Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

New
 

HEART OF DARKNESS Dream Alone Can

Vàng nhạt màu. Bạn có thể nghe thấy hương quýt và xoài xộc ở mũi. Medium body. Vị hậu đi kèm với sự ngọt ngào từ đào, việt quất, cam.
Single hop Pale Ale.

SP000952
ABV
Styles
IBU
Size
5.7%
Pale Ale
37
Can (330ml)
55,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

FURBREW
75,000 VND
FURBREW
75,000 VND
TÊ TÊ BREWING
New
75,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
73,000 VND
FURBREW
75,000 VND
Pasteur Street Brewing Co.
80,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
TÊ TÊ BREWING
New
55,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Origins
New
82,000 VND
New
92,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
FURBREW
New
67,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay