Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Belgo Blonde

Blond Beer with a rich foam collar and a fruity bouquet brewed with two different kind of malt, two aromatic varieties of hops and one secret herb that gives the beer its inimitable taste.

SP000913
ABV
Styles
IBU
Size
5.9%
Blonde Ale
19
(330ml)
65,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

HOPRIZON
New
78,000 VND
Winking Seal Beer Co.
74,000 VND
New
92,000 VND
55,000 VND
New
456,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
New
420,000 VND
7 Bridges Brewing Co.
75,000 VND
Winking Seal Beer Co.
74,000 VND
TÊ TÊ BREWING
75,000 VND
New
80,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay