Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 

Belgo Blonde

Blond Beer with a rich foam collar and a fruity bouquet brewed with two different kind of malt, two aromatic varieties of hops and one secret herb that gives the beer its inimitable taste.

SP000913
ABV
Styles
IBU
Size
5.9%
Blonde Ale
19
(330ml)
65,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

FURBREW
New
55,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
Rooster Beers
51,000 VND
LAC Brewing Co.
75,000 VND
Winking Seal Beer Co.
74,000 VND
Winking Seal Beer Co.
66,000 VND
73,000 VND
FURBREW
67,000 VND
Belgo
75,000 VND
East West Brewing Co.
539,000 VND
66,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay