Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Heineken 0.0

Heineken's unique 0.0 recipe is brewed with pure malt and special A-Yeast, just like the original malt lager for a premium taste, without alcohol.

SP000848
ABV
Styles
IBU
Size
0%
Lager
0
330ml - Can
49,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

69,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
49,000 VND
49,000 VND
49,000 VND
49,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
 

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay