Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

HEINEKEN - Nhập Khẩu

Heineken là bia lager ban đầu rõ ràng. Người Hà Lan vẫn nói, Heerlijk, người trợ giúp, Heineken.

HN04HEI0001
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Lager
Bottle
32,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Hanoi

Bạn có thể thích

24,000 VND
17,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
23,000 VND
16,000 VND
46,000 VND
58,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
32,000 VND
57,000 VND
19,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay