Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Heineken

Heineken là bia lager ban đầu rõ ràng. Người Hà Lan vẫn nói, Heerlijk, người trợ giúp, Heineken.

IBCHE001
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Lager
23
Can
23,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

57,000 VND
24,000 VND
32,000 VND
New
29,000 VND
58,000 VND
New
63,000 VND
16,000 VND
15,000 VND
32,000 VND
19,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay