Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

 
 

Heineken

Heineken là bia lager ban đầu rõ ràng. Người Hà Lan vẫn nói, Heerlijk, người trợ giúp, Heineken.

IBCHE001
ABV
Styles
IBU
Size
5%
Lager
23
Can
25,000 VND
 
 
Beer Fridge - Thao Dien
Beer Fridge - Thao Dien

Bạn có thể thích

50,000 VND
Bira 91
44,000 VND
25,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
23,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
21,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
32,000 VND
Bira 91
64,000 VND
27,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
58,000 VND
Bira 91
48,000 VND
 

Mới!

12 Lon Bia EAST WEST

Order now

Nâng tầm trải nghiệm uống bia

Thưởng thức nào

Đăng ký bia

Hàng tuần hay Hàng tháng

Đăng ký ngay

Với mỗi đơn hàng có bia chai

Nhận mở nắp bia miễn phí