Brewers

7 Bridges Brewing Co.

Công ty bia 7 Bridges có trụ sở tại Đà Nẵng, là thánh phố của những chiếc. Họ là công ty bia thủ công gốc Đà Nẵng được đặt tên lần đầu là "Impact Brewing Company".

Họ đã ra mắt với 7 loại bia theo chủ đề những cây cầu và liên tục phát hành thêm những loại bia mới để đáp ứng cho thị trường. Họ không bao giờ ngừng khám phá hoặc sáng tạo. Họ tìm cách biến Đà Nẵng thành thiên đường bia thủ công cho Đông Nam Á.