Cửa hàng
Giỏ hàng
0
Giỏ hàng rỗng
0

Nhà sản xuất

7 Bridges Brewing Co.

Công ty bia 7 Bridges có trụ sở tại Đà Nẵng, là thánh phố của những chiếc. Họ là công ty bia thủ công gốc Đà Nẵng được đặt tên lần đầu là "Impact Brewing Company".

Họ đã ra mắt với 7 loại bia theo chủ đề những cây cầu và liên tục phát hành thêm những loại bia mới để đáp ứng cho thị trường. Họ không bao giờ ngừng khám phá hoặc sáng tạo. Họ tìm cách biến Đà Nẵng thành thiên đường bia thủ công cho Đông Nam Á.

59,000 VND
59,000 VND
69,000 VND
69,000 VND
Thật không may, một hoặc nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của bạn không thể được chuyển đến vị trí của bạn. Vui lòng chọn một địa chỉ giao hàng khác
75,000 VND